Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Katalogy knihoven

Praha

Knihovna ÚČL (bohemistický fond, knihovna Umělecké besedy)

Digitální sbírka ÚČL

Digitální archiv časopisů

Knihovna Oddělení západních literatur

Knihovna Kabinetu pro studium českého divadla

Staročeská sbírka

Brno

Knihovna brněnského pracoviště ÚČL

Půjčování z Brna do Prahy, z Prahy do Brna

Na vyžádání poskytujeme prezenční studium dokumentů z pražských fondů ve studovně v Brně (Květná 8) a studium dokumentů z brněnských fondů v pražské studovně (Na Florenci 3).

Bližší informace a objednávky u služby v jednotlivých studovnách.