Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Návrat v čase více než aktuální

Autor: LENKA POŘÍZKOVÁ
Datum zveřejnění: 29. května 2023

Antologie neoficiální předlistopadové dramatiky již svým názvem slibuje položit další díl do mozaiky mapování alternativních okruhů, periferií a kontrakánonů české literatury, jehož jsme svědky v posledních letech. Zatímco svůj dluh vůči samizdatové a exilové próze či poezii začala česká literární věda splácet již v devadesátých letech, dramatické texty stály spíše stranou pozornosti. A není se čemu divit. Na rozdíl od poezie a prózy živořila dramata…

Kdo chce číst o Bedřichu Václavkovi?

Autor: JOE GRIM FEINBERG
Datum zveřejnění: 22. května 2023

Nová kniha Čtení o Bedřichu Václavkovi mě velice potěšila. Mám pocit, jako kdyby kniha byla udělána přesně pro mě, nadšence díla tohoto průkopníka české marxistické literární vědy a inovátorského teoretika lidového a společenského zpěvu. Tento pocit mě však zároveň přivádí do rozpaků. Tato kniha je pro mě — a pro kolik dalších lidí na světě? Kdo chce dnes číst Bedřicha Václavka, natož staré stati o něm? Kniha vychází jako 18. svazek edice „Antologie“ Institutu…

Podnětné návraty k Autorovi

Autor: VERONIKA KOŠNAROVÁ
Datum zveřejnění: 15. května 2023

Kniha Lukáše Prokopa Nedokončené konstrukce. Stendhal, Deml, Michaux má v tiráži jako rok vydání uvedenu dataci 2021, ve skutečnosti však vyšla až na jaře 2022, a to v Památníkem národního písemnictví — kde autor pracuje coby kurátor Oddělení Literárního archivu — vydávané edici Depozitář, řadě Studie. Recenzentem publikace byl Josef Vojvodík, do jehož kompetence svazek spadá svým tématem i metodologickým uchopením. Na obecné rovině si monografie klade neskromný a…

Znovu o humanismu

Autor: KATEŘINA SMYČKOVÁ
Datum zveřejnění: 08. května 2023

Pokud bychom přemýšleli, které téma z oblasti české literatury může dnes podnítit rozsáhlou polemiku, málokoho by asi napadl humanismus. A přece se právě toto období, zdánlivě pevně ukotvené v kánonu české literatury, dostalo v posledních letech do středu a střetu badatelského zájmu. Ponechám teď stranou řadu monografií, edicí i kratších prací a připomenu pouze diskuzi započatou na stránkách tohoto časopisu v roce 2014 a obnovenou…

Stručné metadějiny současné literární vědy

Autor: KAREL KOMÁREK
Datum zveřejnění: 01. května 2023

Libor Pavera, profesor Technicko-humanistické akademie v Bielsku-Bialé, publikoval úvahu (PAVERA 2022),1 ve které stručně hodnotí „některé tendence a trendy, které se objevovaly v posledních třech decenniích a v určité podobě krystalizují před našima očima v oblasti literární vědy“, konkrétně literární vědy české, slovenské a polské. Stať vyšla v kolektivní monografii: to je důvod, proč se k ní chci vyjádřit v literárněvědném periodiku.…